Szkolny zestaw podręczników 2018/19

wszystkie podręczniki uczniowie otrzymuja  w ramach dotacji 

Klasa I

Nowi Tropiciele - Wyd. WSiP
Język angielski "Bugs Team" Wyd. Macmillan

Klasa II
Nowi Tropiciele - Wyd. WSiP
Język angielski "Bugs Team 2" Wyd. Macmillan

Klasa III
Tropiciele - Wyd. WSiP
Język angielski "English Quest 3" Wyd. Macmillan

Klasy IV

Język polski - Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz "Słowa na start" Wyd. Now Era
Język angielski - Nick Beare - Brainy 1 - Macmillan
Historia - B. Olszewks, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojchiechowski - Wczoraj i dziś - Wyd. Nowa Era
Matematyka - M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki "Matematyka 4" - GWO
Przyroda - M. Matko-Worłowska - Tajemnice przyrody - Wyd. Nowa Era
Informatyka - G. Koba - Teraz bajty - Wyd. Migra
Technika - Jak to działa? 4 - Wyd. Nowa Era
Muzyka - Lekcja muzyki 4 - Wyd. Nowa Era
Plastyka - Do dzieła!  4- Wyd. Nowa Era

Klasy V

Język polski - Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz "Słowa na start" Wyd. Now Era
Język angielski - Nick Beare - Brainy 2 - Macmillan
Historia - B. Olszewks, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojchiechowski - Wczoraj i dziś - Wyd. Nowa Era
Matematyka - M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki "Matematyka 5" - GWO
Przyroda - M. Matko-Worłowska - Tajemnice przyrody - Wyd. Nowa Era
Informatyka - G. Koba - Teraz bajty - Wyd. Migra
Technika - Jak to działa?  - Wyd. Nowa Era
Muzyka - Lekcja muzyki  - Wyd. Nowa Era
Plastyka - Do dzieła! - Wyd. Nowa Era

Klasy VI

Język polski - Anna Klimowicz "Teraz polski!" - Wyd. Nowa Era
Historia - Grzegorz Wojciechowski "Wczoraj i dziś" -Wyd. Nowa Era
Języka angielski - N. Beare "Evolution plus 3" podręcznik Wyd. Macmillan
Matematyka - M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki "Matematyka z plusem" - Wyd. GWO oraz "Matematyka z kluczem. Zbiór zadań dla klasy szóstej szkoły podstawowej" - Nowa Era
Przyroda - Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz "Tajemnice przyrody" - Wyd. Nowa Era
Zajęcia techniczne - Lech Łabecki, Marta Łabecka "Jak to działa?" - Wyd. Nowa Era
Zajęcia komputerowe - bez podręcznika w oparciu o program "Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klas 4-6" Grażyny Koba Wyd. Migra

Klasy VII

Język polski - J. Kościerzyńsk, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałcyńska-Mróz - Słow na start!7 - Nowa Era
Język angielski - P. Howarth, P. Reilly, D. Morris - All Clear 7 - Macmillan
Język niemiecki - E. Kościelniak-Walewska - Meine Deutshtour - Nowa Era
Historia - S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow - Wczoraj i dziś - Nowa Era
Matematyka - praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej- Matematyka z plusem 7 - GWO
Geografia - R. Malarz, M. Szubert - Planeta Nowa - Nowa Era
Biologia - M. Jefimow - Puls życia - Nowa Era
Chemia - J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin - Chemia Nowej Ery - Nowa Era
Fizyka - To jest fizyka - Nowa Era
Informatyka - Teraz Bajty - Migra
Muzyka - Lekcje muzyki - Nowa Era
Plastyka - Do dzieła! - Now Era

Klasa VIII

Język polski - J. Kościerzyńsk, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałcyńska-Mróz - Słow na start!7 - Nowa Era
Język angielski - P. Howarth, P. Reilly, D. Morris - All Clear 8 - Macmillan
Język niemiecki - E. Kościelniak-Walewska - Meine Deutshtour - Nowa Era
Historia - S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow - Wczoraj i dziś - Nowa Era
Matematyka - praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej- Matematyka z plusem  - GWO
Geografia - R. Malarz, M. Szubert - Planeta Nowa - Nowa Era
Biologia - M. Jefimow - Puls życia - Nowa Era
Chemia - J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin - Chemia Nowej Ery - Nowa Era
Fizyka - To jest fizyka - Nowa Era
Informatyka - Teraz Bajty - Migra
Wiedza o społeczeństwie
Edukacja dla bezpieczeństwa